Corti
Check OR Time It
MENU

Bardzo szybkie wprowadzenie

Podstawowa funkcjonalność w zaledwie 8 krokach bez zbędnych komentarzy

Step 1 Dodaj nową listę


Step 2 Dodaj zadania...


Step 3A ... pojedynczo...


Krok 3B ... lub grupowo.


Krok 4 Zmieniaj kolejność zadań, ...


Krok 5 ... ich stan, ...


Krok 6 ... przenoś na inną listę lub usuwaj.


Krok 7 Gdy zadania zostaną zakończne, przenieś listę do nieaktywnych...


Krok 8 ... aby móc ją użyć ponownie w przyszłości.