Corti
Check OR Time It
MENU

Polityka Prywatności programu Corti

Niniejsza polityka prywatności ("Polityka prywatności") określa, w jaki sposób my (Piotr Fulmański - autor programu Corti i wszyscy współpracownicy, jeśli takie osoby istnieją) gromadzą, przechowują, przetwarzają lub analizują jakiekolwiek dane ("używają Danych Osobowych") dotyczące użytkownika programu Corti ("Użytkownik").

Wykorzystanie Danych Osobowych

NIE ZBIERAMY, NIE PRZECHOWUJEMY, NIE PRZETWARZAMY ORAZ NIE ANALIZUJEMY ŻADNYCH DANYCH, KTÓRE UŻYTKOWNIK WPROWADZA DO APLIKACJI. Wszystko, co dzieje się na urządzeniu (urządzeniach), dzieje się i pozostaje na urządzeniu (urządzeniach).

Zmiany Polityki

Niniejsza Polityka Prywatności może być aktualizowana, dlatego prosimy o okresowe sprawdzanie najnowszej wersji Polityki Prywatności. Jeśli zostaną wprowadzone jakiekolwiek istotne zmiany w sposobie wykorzystania Danych Osobowych, powiadomimy Cię o tym, zamieszczając informacje na tej stronie lub w inny sposób.

Kontakt

W przypadku pytań, wątpliwości lub uwag dotyczących niniejszej polityki prywatności, prosimy o kontakt pod adresem corti@fulmanski.pl

Historia tej Polityki Prywatności